Zgrabite priložnosti, ki jih prinaša Obzorje 2020

Zgrabite priložnosti, ki jih prinaša Obzorje 2020

18. 02. 2014

Vir in informacije: Dnevnik, 10. 2. 2014, www.dnevnik.si, Avtor: Jasmina Motaln

Z letošnjim letom je EU začela izvajati novi program za inovacije in raziskave Obzorje 2020, ki bo trajal vse do leta 2020. Na podlagi izkušenj iz 7. okvirnega programa v obdobju 2007–2013 in potreb podjetij je evropska komisija še bolje prilagodila programe znotraj Obzorja 2020 ter omogočila financiranje tako rekoč vsem podjetjem, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti in razvoja. Program MSP (mala in srednja podjetja) je še posej namenjen idejam, katerih razvoj izkazuje tudi visoko tveganje in velik potencial inovativnosti.

Instrument za MSP že marca

Instrument za MSP, ki se bo izvajal v okviru Obzorja 2020, se bo začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem ter komercializacijo inovacij. Prijava na razpis bo potekala v treh fazah, vendar ni nujno, da se prijavite na vse tri, saj lahko, če imate katero od faz že pripravljeno, kandidirate za naslednjo. Prijava na prvo fazo namreč predstavlja predstavitev vaše ideje.

Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti. V njenem sklopu je najvišja višina upravičenih stroškov 71.249 evrov, sofinanciranje pa je 70-odstotno oziroma v višini 50.000 evrov. Študijo izvedljivosti v tem primeru predstavljajo tehnološko in praktično kot tudi ekonomsko upravičenost inovacijske ideje oziroma koncepta. Predstaviti je treba stopnjo inovativnosti (novih proizvodov, procesov, načrtovanja, storitev in tehnologij ali novih uporab na trgu obstoječih tehnologij) za sektor, v katerem naj bi inovacija delovala.

Prav tako so dejavnosti v okviru upravičenih stroškov prve faze ocene tveganja, tržne raziskave, udeležba uporabnikov, upravljanje z intelektualno lastnino, razvoj inovacijske strategije, iskanje partnerjev, izvedljivost koncepta ipd. V tej fazi je treba projekt tudi uskladiti s strategijo podjetja in evropskimi razsežnostmi. Preverjali bodo tudi možnosti dobičkonosnosti projekta za podjetje in možnosti vračila investicije. Za pripravo te faze projekta imajo podjetja šest mesecev časa, pri izvedbi pa lahko uporabijo tudi zunanje izvajalce, katerih stroški so prav tako upravičeni. Cilj prve faze je izdelava celotnega poslovnega plana. Obstaja tudi možnost, da boste med izdelavo tega plana na podlagi raziskav trga ugotovili, da takšen izdelek že obstaja na trgu, kar pa pomeni, da se ne morete prijaviti na drugo fazo razpisa.

Potencial konkurenčnosti in rasti

V drugo fazo se lahko prijavijo inovativni projekti, ki so že podprti s strateškim poslovnim načrtom in študijo izvedljivosti. Projekti morajo izkazovati velik potencial glede konkurenčnosti in gospodarske rasti. Ko je vaš projekt v tej fazi pozitivno odobren, se je treba osredotočiti na dejavnosti, kot so predstavitve, preizkušanje, izdelava prototipa, izdelava končnega produkta, odziv trga in druge dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev ipd.) preide v fazo, zrelo za trg.

V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi. Višina sofinanciranja v tej fazi je od 0,5 do 2,5 milijona, sofinanciranje pa je v višini 70 odstotkov, lahko je tudi 100-odstotno, če gre za visoko stopnjo raziskav. Sofinanciranje je mogoče tudi zvišati, če imate za to utemeljen razlog. Trajanje druge faze je lahko od 12 do 24 mesecev. Pričakovan rezultat druge faze je razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.

V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki ponujajo tudi mentoriranje in coaching. V sklopu prve faze lahko pridobite tri dni coachinga, ki bo posvečen razvoju vašega projekta, strokovnjaki pa vas bodo usmerili na pravo pot glede priprave projekta. V drugi fazi vam ponujajo 12 dni coachinga, kjer vam bodo pri projektu pomagali kvalificirani in izkušeni mentorji. Coaching bo izveden prek Enterprise Europe Network (EEN). Prav tako vam bodo ti ponujali podporo v tretji fazi. V njej sicer ni predvidenega coachinga, vendar vam bodo pomagali s povezovanjem tako na nacionalni kot globalni ravni.

V sklopu instrumenta MSP so na voljo različne teme, v okviru katerih se sprejemajo projekti. Področje posamezne teme je zelo široko, saj je evropska komisija zelo odprta glede vseh projektov, če so inovativni. Ideje in projekti so sprejemljivi, če se izvajajo znotraj naslednjih tem: vesolje, sektor IKT, področje nanotehnologij, področje biomarkerjev in diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ekoinovativna pridelava in predelava hrane, podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacije trga za inovativne rešitve za modro rast, podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje...) in transport.

Prvi rok za oddajo predlogov je 18. junij 2014, torej je časa za pripravo še dovolj. Slovenska podjetja se na razpise Evropske unije prijavljajo premalo glede na inovacije, ki jih imajo. Čas je, da se opogumite in pošljete prijavo, navsezadnje nimate kaj izgubiti, pridobili pa boste vsekakor ogromno.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj