Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

11. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 7. 2. 2014, Stran: 382

I.1. V javni dražbi za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014, Ob-1261/14, se točki 2.1. in 2.2 popravita tako, da se pravilno glasita:

2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju, v izmeri 71,80 m2, z id. oznako nepremičnine 1725-493-3, v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov trg 2, v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana

za leto 2014.

Izklicna cena znaša 157.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju, v izmeri 68,40 m2, z id. oznako nepremičnine 1725-493-4, v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov trg 2, v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Izklicna cena znaša 150.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

2. Ta popravek javne dražbe velja takoj.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj