Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem - Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem - Izola

04. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 31. 1. 2014, stran: 328

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:

1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču »Lonka«

1A: Del zemljišča, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo sladoleda ter osvežilnih brezalkoholnih pijač - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 2.100 EUR.

1B: Del zemljišča, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajne stojnice za peko palačink, pokovke, sladkorne pene, koruze, praženih mandeljnov ter osvežilnih brezalkoholnih pijač - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 2.100 EUR.

2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:

2A: Del zemljišča, k.o. Izola, v skupni izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti ob morju vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 4 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti - skupno šest prodajnih mest. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.914 EUR.

2B: Del zemljišča, k.o. Izola, v skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7m2, z namenom prodaje spominkov domače obrti (unikatni spominki) in umetne obrti (plažni artikli in razni spominki) - eno prodajno mesto. Izklicna cena za obdobje najema je 1.559 EUR.

2C: Del zemljišča, k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2 z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti - dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.759 EUR.

2D: Del zemljišča, k.o. Izola, v izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2 z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) - dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.759 EUR.

3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«:

3A: Del zemljišča, k.o. Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču Svetilnik, z namenom postavitve trampolina - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3B: Del zemljišča, k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »svetilnik«, z namenom postavitve kioska za oddajo senčnikov in ležalnikov - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3C: Del zemljišča, k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR.

3D: Del zemljišča, k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju pri kopališču »svetilnik«, za postavitev enega prodajnega kioska, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno galanterijsko blago, plažni artikli) - eno prodajno mesto. Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.200 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A, 1B in 2A se odda v najem za čas od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014, prodajna mesta pod točkami 2B, 2C, 2D, in 3D se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2014, prodajna mesta pod točkami 3A, 3B in 3C se oddajo v najem za obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 24. 2. 2014.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660-02-99 ali po e-pošti: katja.rakar@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj