Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola

04. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 31. 1. 2014, stran: 324

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je objekt s pripadajočim dvoriščem na »kopališču Svetilnik«.

Predmet razpisa je oddaja:

  • poslovne stavbe na kopališču Svetilnik, k.o. Izola, v skupni izmeri 317 m2 in
  • dvorišča na kopališču Svetilnik, k.o. Izola, v skupni izmeri 670 m2.

Nepremičnina, ki se oddaja v najem, v naravi predstavlja objekt v izmeri 317 m2 s pripadajočo teraso

oziroma gostinskim vrtom v izmeri 670 m2. Obstoječa namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj let ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti, v preteklem letu je bila obnovljena streha. Pri obnovi objekta se v nosilno konstrukcijo ne posega, prav tako se ne posega v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja, objekt je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta je 2.836,00 EUR. Prodajno mesto se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje desetih let, z možnostjo podaljšanja.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 3. 3. 2014.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 1.000 EUR

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 660-03-52, e-pošta: zeljko.kerezovic@izola.si. Predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na e-naslov: zeljko.kerezovic@izola.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj