Javna dražba za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana

04. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 31. 1. 2014, stran: 305

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe, na naslovu: Beethovnova 7 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 520.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04, v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Tugomerjeva 2 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 122.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02, v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Tugomerjeva 2 v Ljubljani. Izhodiščna cena znaša 57.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Štefanova 9 v Ljubljani, v kleti, v izmeri 27,31 m2 ter poslovni prostor v pritličju, v izmeri 26,60 m2. Izklicna cena znaša 67.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu: Vodnikova 13, v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani (gostinska dejavnost). Izklicna cena znaša 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01, na naslovu: Veselova ulica 13 v Ljubljani, v kleti stavbe, v izmeri 33,20 m2. Izklicna cena znaša 28.220,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, na naslovu: Koseskega 1a v Ljubljani, v pritličju, v izmeri 32,84 m2. Izklicna cena znaša 49.260,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 18. 2. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11.00 uri, po naslednjem vrstnem redu:

  • poslovni prostor št. P01, na naslovu Beethovnova 7, ob 11.00 uri;
  • poslovni prostor št. P04, na naslovu Tugomerjeva 2, ob 11.30 uri;
  • poslovni prostor št. P02, na naslovu Tugomerjeva 2, ob 12.00 uri;
  • poslovni prostor C in B, na naslovu Štefanova 9, ob 12.30 uri;
  • poslovni prostor št. P01, na naslovu Vodnikova 13, ob 13.00 uri;
  • poslovni prostor št. K01, na naslovu Veselova ulica 13, ob 13.30 uri;
  • poslovni prostor št. P01, na naslovu Koseskega ulica 1a, ob 14.00 uri;

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki

znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen dne 6. 2. 2014, in sicer:

  • Beethovnova 7, ob 10.00 uri,
  • Štefanova 9, ob 11.30 uri.

Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj