Javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Koper

Javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Koper

21. 01. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 17. 1. 2014, Stran: 97

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je oddaja skladiščnih prostorov v izmeri 519 m2 na naslovu: Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper.

Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Ponudnik se poleg najemnine zavezuje plačevati tudi:

  • obratovalne stroške,
  • stroške tekočega vzdrževanja,
  • stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
  • ostale stroške, ki odpadejo na predmet najema.

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Rok: Rok za oddajo ponudb je 5. 2. 2014, do 9. ure.

Ponudnik je dolžan ob predložitvi ponudbe vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, Tel: 031/633-602.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani naročnika: www.zrsbr.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj