Prispevki PIZ in ZZ v letu 2014

Prispevki PIZ in ZZ v letu 2014

14. 01. 2014

Objavljeno: Računovodski servis ZEUS, www.racunovodski-servis-zeus.si, Avtor: Ingrid Drozg

Od 1. januarja 2014 bodo nekateri plačevali višje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od 1. februarja 2014 pa tudi za zdravstveno zavarovanje. Največje dodatne obremenitve bodo doletele samostojne podjetnike (samozaposleni + popoldanski s.p.), kakor tudi tiste, ki delajo po avtorski ali podjemni pogodbi.

1. PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

ZPIZ-2: 18. člen (drugo pravno razmerje) in 20. člen (posebni primeri zavarovanja)

Začetek uporabe: 1.1.2014

DRUGO PRAVNO RAZMERJE

Sem spadajo tudi: avtorski honorarji, podjemne pogodbe, sejnine, izplačila cenilcem, sodnim izvedencem …

Kaj je to drugo pravno razmerje?

Gre za tiste delovne podlage, ki jih ne moremo uvrstiti v delovno razmerje, samozaposlitev, status družbenika ali kmeta, dijaka / študenta ali uživalca pokojnine, in se hkrati plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po Zakonu o dohodnini šteje za obdavčljiv dohodek. Gre torej za delavca, ki ni prijavljen v zavarovanje z obrazcem M1, opravlja delo in prejema plačilo.

Obdavčitev po starem (v letu 2013)

Prispevek PIZ je v letu 2013 znašal fiksno 8,85% od bruto zneska honorarja (zavezanec za plačilo: izplačevalec).

Obdavčitev po novem (v letu 2014)

Oseba, ki bo opravljala delo na podlagi drugega pravnega razmerja, bo morala izplačevalcu prejemka podati IZJAVO:
da ni upokojenec, da ne opravlja začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo in da ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma je vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar za krajši delovni čas od polnega.

Na podlagi te izjave bo izplačevalec prejemkov obračunal prispevke in sicer:

  • Če oseba NI vključena v obvezno PIZ na drugi podlagi: izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 1.1.2014 obračunal prispevek zavarovanca v višini 15,5% od bruto prejemka in prispevek delodajalca kot doslej 8,85% od bruto prejemka.
  • Če oseba JE vključena v obvezno PIZ na drugi podlagi: izplačevalec prejemka bo kot doslej oziroma ob izplačilu po 1.1.2013 obračunal le prispevek za posebne primere zavarovanja in sicer 8,85% od bruto prejemka.

Pomembno je vedeti, da je presoja, ali mora biti nekdo zavarovan po 18. členu ZPIZ ali ne,  na strani izplačevalca (ob izplačilu dohodka).

2.  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

ZZVZZ-M
Začetek uporabe: 1.2.2014

DRUGO PRAVNO RAZMERJE

Sem spadajo tudi: avtorski honorarji, podjemne pogodbe, sejnine, izplačila cenilcem, sodnim izvedencem

Od 1.2.2014 mora delodajalec obračunati prispevek za poškodbe pri delu po stopnji 0,53% od izplačanega dohodka tistemu, ki opravlja delo za plačilo in za to delo še ni po nobeni drugi podlagi zavarovan za poškodbe pri delu.

DODATEN PRISPEVEK: Prispevku se doda novi prispevek zavarovanca in sicer 6,36% od izplačanega dohodka – ki se plača v primeru, da oseba ni zavarovana na drugi podlagi ter da gre za obdavčljiv dohodek za delo iz drugega pravnega razmerja, razen študentsko delo. To pomeni, da tega plačila NISO več oproščeni: upokojenci, osebe zavarovane za polni zavarovani čas ter osebe zavarovane kot družinski člani.

POPOLDANSKI S.P.

Od 1.2.2014 mora obračunati zdravstveno zavarovanje po stopnji 0,53% od osnove, ki ostaja nespremenjena (povprečni bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta). Ta prispevek bo znašal 8,03 EUR.

DODATEN PRISPEVEK: Prispevku se doda novi prispevek zavarovanca in sicer 6,36% od 25 % povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. PP za mesec oktober je bila 1.515,95 EUR. 25% od tega zneska znaša 378,99 EUR, prispevek od te osnove pa 24,10 EUR.

POLNI S.P. OZ SAMOZAPOSLENI

Prispevek za zdravstveno zavarovanje se bo povišal pri tistih samozaposlenih samostojnih podjetnikih, ki danes plačujejo najnižje prispevke oziroma prispevke od minimalne plače. Po novem se bodo namreč prispevki obračunavali od 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec (zadnja znana PP 2012: 18.305,64 EUR).

Glede na zadnjo znano PP bi bila najnižja osnova za plačilo prispevkov z ZZ enaka 915,28 EUR. Osnova za ostale prispevke v letu 2014 ostaja minimalna plača.

DRUŽBENIKI

Za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje družbenikov veljajo po novem dva pogoja:

1. Lastništvo v zasebnem podjetju (kakor do sedaj)
2. Dejansko opravljanje poslovodnega dela (novo).

Družbeniki, ki ne izpolnjujejo obeh pogojev in so morali po stari zdravstveni zakonodaji plačevati prispevke za ZZ na zavarovalni podlagi 103, se lahko iz zavarovanja odjavijo.

ZAPOSLENI

Osnova za obračun prispevkov po novem ne bodo več enaka plači, ampak osnovi, ki velja za prispevke za PIZ. Če je plača nižja od najnižje osnove po PIZ, mora razliko do minimalne osnove delodajalec vseeno plačati.

Viri:
• DURS, Računovodja.com, www.zzzs.si/www.zpiz.si/

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj