Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine - poslovnega prostora za delovanje Podjetniškega inkubatorja Kočevje

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine - poslovnega prostora za delovanje Podjetniškega inkubatorja Kočevje

14. 01. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 10. 1. 2014, Stran: 64

Predmet zbiranja ponudb: Poslovni prostori za potrebe razširitve prostorskih kapacitet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje.

Predmet javnega zbiranja ponudb je nakup nepremičnine – poslovni prostori za delovanje (razširitev prostorskih kapacitet) javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, v izmeri minimalno 1000 m2 bruto proizvodnih in pisarniških prostorov s pripadajočim minimalno 1500 m2 funkcionalnim zemljiščem – dvoriščem.

Kupec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Kočevje je kot ustanoviteljica Podjetniškega inkubatorja Kočevje lastnica nepremičnega premoženja, ki je namenjeno za izvajanje njihove dejavnosti za potrebe inkubiranih podjetij.

Kot kupec in organizator javnega zbiranja ponudb tako nastopa Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

Ponujena nepremičnina mora biti locirana na območju Občine Kočevje, na območju kočevskega polja.

Nepremičnina mora biti locirana v enoti urejanja prostora, kjer je omogočena novogradnja oziroma rekonstrukcija objektov za poslovni oziroma proizvodni namen.

Nepremičnina mora imeti zagotovljen dostop do javne ceste, primeren za tovorni promet ter zagotovljen dostop do javne infrastrukture (elektrika, voda, telekomunikacije, kanalizacija …).

Okvirna cena za nakup predmetnih nepremičnin je do 300.000,00 EUR (z vključenim DDV, če se obračuna).

Več

Pogoji za sodelovanje: V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe.

Razpisnik: Občina Kočevje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 27. 1. 2014 do 12. ure.

Dodatne informacije: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Prošnje za pojasnila in vprašanja lahko ponudniki naslovijo na e-naslov: brigita.spelko@kocevje.si.

Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Kočevje in na spletni strani PIK-a.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj