Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

07. 01. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 27. 12. 2013, Stran: 3433

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma pod-področij razpisa:

Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014

 • Področje Pobude za javno zdravje
 • Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
 • Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
 • Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja
 • Področje Enakost spolov
 • Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
 • Pod-področje Odločanje na političnem področju
 • Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Isti projekt v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od pod-področij. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno pod-področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega pod-področja, se upošteva prva prejeta.

Sklop B – Program finančnega mehanizma EGP 2009–2014

 • Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
 • Področje Naravna dediščina
 • Področje Kulturna dediščina

Projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od področij razpisa. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega področja, se upošteva prva prejeta.

Učinki projektov se morajo odraziti v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja dejavnosti projekta je praviloma območje Republike Slovenije in območje držav donatoric. Izjeme mora predhodno odobriti MGRT.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za upravičenega prijavitelja projekta se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 16.886.132,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vloge po pošti je 28. 2. 2014 oziroma osebna oddaja vloge do 28. 2. 2014, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo pri kontaktnih osebah v Sektorju za mednarodne zadeve in nacionalne organe, MGRT:

Najbolj pogosta vprašanja, prejeta do 26. 2. 2014, bodo skupaj z odgovori objavljena do zadnjega delovnega dne pred zaprtjem razpisa na spletnih straneh http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/. Imena pošiljateljev vprašanj ne bodo objavljena.

V primeru sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.

Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj