Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 - Goriška Regija

Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 - Goriška Regija

24. 12. 2013

Objavljeno: RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, 6. 12. 2013, www.rra-sp.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 v Goriški regiji (občine: Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče – Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Tolmin in Občina Vipava).

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Goriški regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.

Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih.

Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva. Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Izvedba tega javnega poziva je del širše operacije Podjetno v svet podjetništva 2014, ki se bo izvajala na območju cele Slovenije in pri katere izvedbi bodo poleg RCR d.o.o. kot vodilnega partnerja sodelovale vse razvojne regionalne agencije v vlogi partnerjev, in sicer: RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d.o.o., REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA d.o.o., Regionalna razvojna agencija Posavje, RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, RRA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE, Regionalna razvojna agencija za pospeševanje razvoja gospodarstva, turizma in kmetijstva, d.o.o., REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE, RRA KOROŠKA, Regionalna razvojna agencija za koroško regijo d.o.o., RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o., BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER in MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o.. V vsaki regiji bodo v letu 2014 v usposabljanje vključene po tri skupine udeležencev. Vsak od partnerjev bo pred vključitvijo nove skupine objavil javni poziv za področje občin, ki jih v skladu z operacijo pokriva. Namen javnega poziva je torej izbor udeležencev, ki bodo vključeni v operacijo.

Operacija se bo v Goriški regiji izvajala na sedežu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. Udeleženci bodo v RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v januarju 2014. Program je vključen v Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri MDDSZ.

Prijavitelji bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Več

Izvajalec javnega poziva si dopušča možnost razveljavitve tega javnega poziva v kolikor operacija ne bo potrjena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: RRA Severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Rok: Rok za osebno oddajo vloge je najkasneje do 30. 12. 2013, do 14.00 ure ali poslano priporočeno po pošti do 30. 12. 2013 (velja poštni žig tega dne).

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 24. 12. 2013 med 9.00 in 15.00 uro po telefonu: (05) 33 06 690 oz. e-pošti bruno.mihelj@rra-sp.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani: www.rra-sp.si in na sedežu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v dislocirani enoti na Kidričevi 20, 5000 Nova Gorica, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj