Pomembno obvestilo za mlade prevzemnike kmetij

Pomembno obvestilo za mlade prevzemnike kmetij

17. 12. 2013

Vir in informacije: PRePlet, e-novice Mreže za podeželje, Št. 50/2013, Datum: 11. 12. 2013, www.drustvo-podezelje.si

Konec januarja 2014 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za prve upravičence, ki so v začetku leta 2009 prejeli odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 (2. javni razpis).

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je začela s preverjanjem izpolnjevanja petletnih obveznosti, ki so jih upravičenci dolžni izvajati v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev.

Agencija bo administrativno in na terenu preverjala naslednje obveznosti:

  • ali je upravičenec ostal nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še vsaj 5 let po izdaji odločbe in v tem obdobju ni spreminjal lastništva kmetije, razen v primeru višje sile;
  • ali upravičenec še najmanj 5 let po izdaji odločbe opravlja dejavnost, skladno s poslovnim načrtom, ki ga je priložil k vlogi;
  • ali je upravičenec izpolnil vse razvojne cilje, ki jih je navedel v vlogi;
  • ali je upravičenec začel s spremljanjem gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN (oz. enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva) v roku 30 dni od izdaje odločbe ter ali zagotavlja obdelavo podatkov in ustrezno poroča na MKO;
  • ali je upravičenec v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti ta pogoj izpolnil najkasneje v roku 36 mesecev od dneva vročitve odločbe o pridobitvi nepovratnih sredstev in je o izpolnitvi pogoja obvestil Agencijo;
  • ali upravičenec hrani vso dokumentacijo, ki je bila osnova za pridobitev sredstev.

Agencija poziva vse upravičence - mlade prevzemnike, ki so prejeli sredstva na omenjenem razpisu, da preverijo, ali so izpolnili vse obveznosti iz pogodbe in da morebitne neizpolnjene zahteve čim prej uredijo. Preverijo naj vso dokumentacijo in dosledno izpolnjevanje ostalih pogojev iz odločbe in javnega razpisa (vodenje FADN oz. knjigovodstva, lastništvo prevzetih površin, nosilec v RKG, izpolnjevanje razvojnih ciljev iz vloge).

Agencija bo pred iztekom petletne obveznosti vse upravičence pisno pozvala, da pošljejo dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev, ki so jih navedli v svoji vlogi. Vsi pozvani upravičenci se morajo na poziv Agencije odzvati in v predpisanem roku na Agencijo poslati zahtevana dokazila. Neodziv na omenjeni poziv se bo štel za kršitev obveznosti iz odločbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj