Financiranje podjetniških projektov z evropskimi sredstvi po novem letu

Financiranje podjetniških projektov z evropskimi sredstvi po novem letu

17. 12. 2013

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, 16. 12. 2013, www.spiritslovenia.si

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija pripravilo poslovni informativni dogodek Evropski dan na 8. Slovenskem forumu inovacij, na katerem smo predstavili evropske programe financiranja za mala in srednje velika podjetja (MSP) s poudarkom na finančnih instrumentih. Vse predstavitve vseh govornikov o razpoložljivih finančnih sredstvih Evropske komisije so dostopne tukaj. 19. 12. 2013 bomo objavili še video posnetek povzetka govorcev po posameznih predstavitvah in okrogle mize Evropskega dne.

V obdobju 2014-2020 bodo podjetjem na voljo programi COSME, OBZORJE 2020, strukturni in investicijski skladi (v okviru teh tudi finančni instrumenti, ne le nepovratna sredstva) in sredstva Evropske investicijske banke (EIB).

Daniel Calleja Crespo, generalni direktor Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo pri Evropski komisiji, je poudaril, da Evropa nujno potrebuje več malih in srednje velikih podjetij in da mora spodbujati njihovo konkurenčnost, da bodo zaposlovala in uspešno tekmovala v globalnem okolju. Evropska komisija se tega zaveda, zato je v naslednjem  finančnem obdobju malim podjetjem prvič namenjen program COSME za spodbujanje konkurenčnosti MSP. COSME bo pomagal premostiti tržno vrzel v dostopu do financiranja, internacionalizaciji poslovanja in dostopu do trgov.

V programu COSME je predvidenih 2,3 milijarde evrov. 60 % teh sredstev bo namenjenih za finančne instrumente, za podjetja v obliki jamstev in tveganega kapitala ter za spodbujanje kreditnega in investicijskega toka v sektor MSP. Podjetja bodo do sredstev COSME dostopala preko zanesljivih finančnih posrednikov v sodelujočih državah. Program se bo začel izvajati v prvi polovici 2014.

Program Obzorje 2020 je osrednji okvirni program EU za raziskave in inovacije. V novem finančnem obdobju bo med drugim spodbujal naložbe v ključne tehnologije, boljši dostop do kapitala in podporo malim in srednje velikim podjetjem (do 30% sredstev), da bi inovativni produkti in procesi lažje prišli na trg. Prvič  bo v okviru programa uveden instrument za MSP (SME facility), prav tako preko dolžniškega in lastniškega financiranja. Obzorje 2020 bo komplementaren programu COSME. Prvi razpisi so že objavljeni.

Evropska komisija obenem spodbuja države članice, da izkoristijo finančne instrumente v okviru strukturnih skladov. Poleg poenostavitev za prijavitelje je novost tudi možnost kombiniranja sredstev med programi.

Izkušnje s črpanjem in finančne produkte EU in Evropske investicijske banke, ki so voljo med 2007 in 2013, ter načrte za obdobje 2014-2020 sta predstavila Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, in Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke. Predstavili so se tudi štirje skladi tveganega kapitala, ki z vložkom strukturnih skladov EU lastniško vstopajo v izbrana podjetja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj