Priložnosti na Norveškem

Priložnosti na Norveškem

17. 12. 2013

Vir in informacije: Finance, 11. 12. 2013, www.finance.si, Avtor: Stela Mihajlovič

Norveška je bogata država z uspešnim gospodarstvom; kje so priložnosti za naše izvoznike in kam se obrniti?

Lani smo iz Norveške uvozili za skoraj 37 milijonov evrov blaga, tja pa izvozili za 50,5 milijona evrov. Kje tiči razlog za to, da podjetja iz Slovenije v tej skandinavski državi, ki sodi med pet najbogatejših držav na svetu - s približno 370 milijardami evrov BDP na leto - ne nastopijo močneje?

Glavna ovira je neprepoznavnost Slovenije na Norveškem ter posledična neprepoznavnost slovenskih podjetij in njihovih proizvodov. Norveška, kar velja za vso nordijsko regijo, šteje za zelo zahteven in zaprt trg. Uspešna so edino podjetja z visokotehnološkim nišnim izdelkom ali dizajnom, kar ne sovpada s povprečjem slovenskega gospodarstva.

Skandinavija ima na nekaterih področjih, kot je trajnostni razvoj, naprednejše rešitve kot Slovenija. Slovenska podjetja bodo na norveški trg najlaže prodrla s povezovanjem v posameznih sektorjih; skupaj naj nastopijo podjetja s področij industrijskega oblikovanja, živilske oziroma lesne industrije.

Norveško gospodarstvo je izredno uspešno, z živahnim zasebnim in velikim javnim sektorjem, hkrati ima izredno dobro razvit socialni model. Večina norveškega gospodarstva je vezana na uporabo njenih naravnih virov. Norveška je bogata z nafto, plinom, velikimi vodnimi viri, ribami, gozdovi in rudami. Je tretja največja svetovna izvoznica zemeljskega plina in sedma največja svetovna izvoznica nafte.

Norveška, država z nekaj več kot petimi milijoni prebivalcev, največ uvaža stroje in opremo, kemikalije, kovine in prehranske izdelke. Je tudi tretja največja ladjarska sila na svetu. Poleg panog, povezanih z naravnimi bogastvi, so razvili tudi komplementarne industrije - finančno in informacijsko-komunikacijsko. Novonastajajoče industrije na Norveškem pa so medicinska tehnologija, čista (cleantech) tehnologija in biotehnologija.

Kje pa so glavne priložnosti za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Norveško? Predvsem na področju kovinske in papirne industrije, kemične industrije, energetike (hidroenergije), informacijske tehnologije, logistike in turizma, zlasti medicinskega. Sodelovanje med državama krepijo tudi projekti, financirani iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora.

Potem, ko se je norveško gospodarstvo po letih solidne rasti v letu 2008 nekoliko skrčilo, se je v naslednjih letih krivulja rasti znova obrnila navzgor in projekcije kažejo, da bo tako tudi v prihodnje - rast bo med tremi in 3,5 odstotka na leto. Po podatkih evropske komisije bo imela Norveška tudi letos zunanjetrgovinski presežek. Brezposelnost je zelo nizka, znaša okoli tri odstotke. Za primer, če bi se zaloge nafte in zemeljskega plina zmanjšale, pa hrani Norveška državne prihodke iz tega sektorja v največjem državnem investicijskem skladu, vrednem približno 700 milijard dolarjev.

Norveška statistika v zadnjih mesecih sicer ugotavlja upad rasti v gradbeništvu in industrijah, ki proizvajajo izdelke za norveški trg in v trgovinah na drobno. O upočasnitvi rasti poročajo tudi dobavitelji naftne industrije, po drugi strani pa naraščata izvozna industrija in tudi poraba gospodinjstev, predvsem poraba storitev. Državo v prihodnje čakajo tudi precejšnji fiskalni izzivi zaradi naglo starajočega se prebivalstva.

Kako poslovati na Norveškem? Predvsem pričakujejo točnost! Poslovnež na Norveškem tudi ne bo prav daleč prišel, če ne bo upošteval glavnega načela neformalnega prava, tako imenovanega Jante, po katerem nihče ne sme zase meniti, da je nekaj posebnega oziroma da je boljši in pametnejši od drugih.

Norveška največ uvaža stroje in opremo, kemikalije, kovine in prehranske izdelke. Je tudi tretja največja ladjarska sila na svetu.

Dodatne informacije: Koristni naslovi za poslovanje na Norveškem:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj