Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem – Mestna občina Murska Sobota

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem – Mestna občina Murska Sobota

18. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14.5.2010, Stran: 1121

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem gostinskega lokala v pritličju Dvorca Rakičan »Pri grajskih konjih«, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, v skupni izmeri 350 m2, v objektu, stoječem na parc. št. 1252, k.o.Rakičan, ki je opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti.

Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času. Sestava prostorov: lokal, jedilnici, kuhinjski prostori in sanitarije.

Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe.

Izhodiščna najemnina znaša 988,00 € mesečno (brez DDV).

Najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja objekta. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,

Razpisnik: Mestna občina Murska Sobota

Rok: Rok za oddajo ponudb je 31.5.2010, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na telefonski številki: (02) 525-16-60 (031/350-239) – vodja oddelka Štefan Cigan.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010038.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj