International Trade Management (ITM) – eden najboljših izobraževalnih programov za mednarodno poslovanje v EU

International Trade Management (ITM) – eden najboljših izobraževalnih programov za mednarodno poslovanje v EU

03. 12. 2013

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, 15. 11. 2013, www.spiritslovenia.si

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Namenjen je mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Visoka kakovost programa in izjemno zadovoljstvo udeležencev sta med najpomembnejšimi razlogi za dolgoletno izvajanje programa in njegovo uvrstitev v vladni Program za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014.

Izobraževalni program  - Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Izobraževanje se izvaja v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini. Izpeljano je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. V okviru delavnice »Osem korakov do izvoza« udeleženci s pomočjo tujih svetovalcev preučijo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja, analizirajo motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oz. storitve, kupce, tuje trge, načine in oblike nastopa na izbranih tujih trgih, vse potrebne aktivnosti in finančna sredstva. Na tej podlagi pripravijo podroben načrt mednarodnih aktivnosti svojega podjetja za prihodnji dve leti. Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo dodatna znanja s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na izvoznih strategijah, medkulturnem razlikovanju, načinih uvajanja sprememb v podjetja ter dodatne veščine, ki jih bodo potrebovali pri pogajanjih v mednarodnem poslovanju ter raziskovanju tujih trgov.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki prevetri poslovno strategijo podjetja in je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge. Udeleženci pridobijo mednarodno diplomo, ki jo priznava IATTO (International Association of Trade Training Organisation).

Program ITM SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Business Sweden izvaja že od leta 2006. V tem času je izobraževanje uspešno zaključilo 70 slušateljev, ki jih javna agencija spremlja še nekaj let po zaključku izobraževanja, saj se učinki le tega na poslovanje podjetij ne pokažejo takoj, temveč večinoma v roku dveh do treh let. Učinki na poslovanje štirih udeleženih podjetij prve generacije programa ITM v letu 2006 so skupno 24 osvojenih novih tujih trgov in skupna rast prihodkov iz prodaje na tujih trgih za dobrih 2,6 milijona evrov.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj