Določanje zavarovalne osnove za ZPIZ

Določanje zavarovalne osnove za ZPIZ

03. 12. 2013

Objavljeno: Data d.o.o., 7. 11. 2013, http://data.si/, Avtor: Alenka Bizilj

Januarja 2014 bodo začele veljati spremembe pri plačilu prispevkov podjetnikov in pri podjetnikih upokojencih po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Pravilnik o določanju zavarovalne osnove podrobno opredeli način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 15., 16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).15., 16. in 17. člen ZPIZ-a se nanašajo na osnovo za zavarovanje samozaposlenih oseb, družbenikov in kmetov.

1. Osnova za zavarovanje samozaposlenih, družbenikov in kmetov

Ena izmed novosti po ZPIZ-2 je zmanjšanje ugotovljenega dobička za 25 %. Samozaposleni tako od leta 2014 dalje niso več razvrščeni v ustrezen zavarovalni razred, na podlagi katerega se določi zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost, temveč se njihova zavarovalna osnova določi na podlagi njihovega dobička iz dejavnosti za preteklo leto z upoštevanjem posebnosti, ki so bile omenjene za ta izračun (povečanja oziroma zmanjšanja davčne osnove se ne upoštevajo, v dobiček se vključijo tudi obračunani prispevki za socialno varnost).

  • Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec.
  • Za samozaposlene osebe se dobiček zniža za 25 %.
  • Zavarovalna osnova za samozaposlene osebe in kmetje ne sme biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Zavarovalna osnova za družbeniki ne sme biti nižja od 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Zavarovalna osnova ne sme biti višja od 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Če dobiček samozaposlene osebe ali kmeta ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
  • Če dobiček družbenika ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

2. Določanje zavarovalne osnove

Zavarovalna osnova se na novo določi na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer za mesec, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vročeno.

Pravilnik bo začel veljati s 1. januarjem 2014. Več o Pravilniku o določanju zavarovalne osnove.

Vir: Uradni list Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj