Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

03. 12. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 29. 11. 2013, Stran: 3230

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 131,00 m2, v stavbi na naslovu: Rimska 8, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 200.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 v pritličju objekta, v skupni izmeri 163,16 m2, v stavbi na naslovu: Gosposvetska cesta 12, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 293.700,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 17. 12. 2013, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:

  • poslovni prostor št. 202, na naslovu: Rimska 8, ob 10.30,
  • poslovni prostor št. 9, na naslovu: Gosposvetska cesta 12, ob 11. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktni osebi: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@Ljubljana.si in Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj