Izšel poziv LIFE - Narava in inovativnost z roko v roki

Izšel poziv LIFE - Narava in inovativnost z roko v roki

11. 05. 2010

Vir in informacije: Finance, 11.5.2010, www.finance.si, Avtor: Miha Skale Dolinšek

Evropski denar

Poziv LIFE+ je razpisan za področje narave, okoljske politike in informacijskega obveščanja. Tem temam je v zdajšnjem pozivu skupaj namenjenih 243 milijonov evrov, od tega za Slovenijo dobrih pet milijonov.

K sodelovanju v pozivu so vabljene pravne osebe s sedežem v državah EU, torej javni in zasebni organi, subjekti ter institucije, ki bi s svojo inovativnostjo ter projekti pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev.

Poziv podpira te usmeritve: naravna in biotska raznolikost s ciljem zaščititi, obnoviti in olajšati delovanje naravnih sistemov, da bi ustavili izgubo biotske raznovrstnosti; okoljska in politika in upravljanje z naslednjimi poudarki: podnebne spremembe, kakovost voda in dobro stanje zraka, tla, gozdovi, mestno okolje, hrup, kemikalije, okolje in zdravje ...

Zadnja usmeritev je informiranje in obveščanje s cilji obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov. Za slovenske prijavitelje je pomembno, da pred oddajo prijave kontaktirajo nacionalno kontaktno točko za poziv LIFE+, ki je na ministrstvu za okolje in prostor, saj ima Slovenija v svojem nacionalnem akcijskem načrtu za okolje zapisane specifične nacionalne usmeritve, ki jih je ob prijavi treba upoštevati. Predloge projektov je treba predložiti nacionalnim organom do 1. septembra 2010.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj