Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer za leto 2013

Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer za leto 2013

26. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 96, Datum: 22. 11. 2013, Stran: 3136

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva na območju Občine Ljutomer v letu 2013.

Namen razpisa:

 • spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju Občine Ljutomer,
 • spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti,
 • vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

Predmet spodbude je sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj.

V letu 2013 bodo sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

 • Gradnjo objektov oziroma poslovnih prostorov,
 • Nakup objektov oziroma poslovnih prostorov (novih ali starih),
 • Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi,
 • Izvedbo inštalacij za prenos podatkov,
 • Nakup novih strojev in naprav,
 • Nakup računalniška oprema,
 • Nakup programske opreme.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so nove mikrogospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki (s. p.), ki imajo sedež v Občini Ljutomer in opravljajo dejavnost na območju Občine Ljutomer.

Na razpisu lahko kandidirajo mikrodružbe in samostojni podjetniki, ki so bili ustanovljeni oziroma registrirani pred manj kot tremi leti od datuma objave javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • povprečno število delavcev v tekočem poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem letu ne presegajo 1.000.000 EUR,
 • prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnik družbe prvič ali se je prvič registriral kot samostojni podjetnik.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa je 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Rok: Rok za oddajo vlog je 5. 12. 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, Kontaktna oseba: Branko Novak, Tel: (02) 584-90-44, e-naslov: obcina.ljutomer@ljutomer.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, vlogo za ukrep javnega razpisa, izjavo, vzorec pogodbe in pravilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ljutomer ter na
spletni strani Občine Ljutomer: http://obcinaljutomer.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj