Javna dražba za prodajo nepremičnin - Koper

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Koper

19. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 94, Datum: 15. 11. 2013, Stran: 3113

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe so štirje poslovni prostori v Kopru na naslovu: Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:

  1. Poslovni prostor z oznako 142, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, k.o. Semedela. Izklicna cena znaša 140.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
  2. Poslovni prostor z oznako 143, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, k.o. Semedela. Izklicna cena znaša 139.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
  3. Poslovni prostor z oznako 144, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, k.o. Semedela. Izklicna cena znaša 151.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
  4. Poslovni prostor z oznako 158, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 112,33 m2, k.o. Semedela. Izklicna cena znaša 84.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9, skupne površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije.

Razpisnik: Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem

Javna dražba: Javna dražba za nepremičnine se bo izvedla dne 3. 12. 2013 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana.

Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju izvedbe javne dražbe ter v urejeni mapi predložiti ustrezne dokumente.

Varščina mora biti vplačana najkasneje do 28. 11. 2013 do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se dobijo en dan pred ogledom, Tel: (02) 82-16-500.

Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem. Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine v znesku 15,00 EUR. Na ogledu morajo interesenti predložiti potrdilo o vplačani oglednini.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj