Prispevki za socialo za samozaposlene - oktober 2013

Prispevki za socialo za samozaposlene - oktober 2013

12. 11. 2013

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 11. 11. 2013, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Maja Borštnik

Samostojni podjetniki imate do sredine novembra čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za mesec oktober. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam bo sicer vse potrebno uredi slednji.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke pa je od 1. 1. 2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov RS (Uradni list RS, št. 141/04).

Kot rečeno za birokracijo pri plačilu prispevkov ponavadi poskrbi računovodja. Poglejte si tudi več o tem, kako lahko podjetnik prispevke za s.p. ali d.o.o. plača sam.

Aktualno višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike lahko najdete tukaj.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - popoldanski s.p.

Vrsta prispevka

Znesek

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

32,17 evra

Zdravstveno zavarovanje

4,55 evrov

Skupaj

36,72 evrov

Zavezanci plačujejo prispevek za PIZ do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Zavezanci plačujejo mesečno prispevek za ZZ do 15. dne v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Samozaposleni, ki ne dosegajo dohodka v višini minimalne plače

Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno.

Do 15. dne v mesecu za pretekli mesec plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj