Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

12. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 11. 2013, Stran: 3071

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v izmeri 61,94 m2, v pritličju stavbe na naslovu: Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 75.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju, v izmeri 38,60 m2, v stavbi na naslovu: Streliška 6 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 38.600,00EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so prostori, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu: Gornji trg 30 v Ljubljani. Skupna izmera stavbe z naslovom: Gornji trg 30 v Ljubljani je 650,23 m2. Od navedene površine stavbe je prodajalka lastnica 469,06 m2 stavbe.  V navedeni stanovanjski stavbi se nahaja tudi stanovanje, ki ni predmet prodaje. Izklicna cena znaša 200.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
 • stavbi na naslovu: Mestni trg 11 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Izklicna cena znaša 132.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu: Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe do skupnega prostora, ki v naravi predstavlja kurilnico. Izklicna cena znaša 31. 000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu: Vodnikova 13
 • v Ljubljani (pritličje) - gostinska dejavnost. Izklicna cena znaša 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v kleti objekta, v skupni izmeri 6,90 m2 v stavbi, na naslovu: Rimska 8 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 2.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 3. 12. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11.00 uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostor na naslovu: Ulica bratov Učakar, ob 11. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Streliška 6, ob 11.30 uri,
 • poslovni prostori na naslovu: Gornji trg 30, ob 12. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Mestni trg 11, ob 12.30 uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Lepodvorska ulica 3, ob 13. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Vodnikova 13, ob 14. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Rimska 8, ob 14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktni osebi: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@Ljubljana.si in Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si.

Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj