Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

12. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 11. 2013, Stran: 3058

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J);
  • programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
  • programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).

Pogoji za sodelovanje: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • občine,
  • podjetja,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti)

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 400.000,00 EUR.

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne dalje po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 10. 12. 2013, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo preko e-maila: marko.basa@e3.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani: www.e3.si oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte do objave zaključka javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj