Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

05. 11. 2013

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, 25. 10. 2013, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v:

  • mikro in malih podjetjih,
  • srednje velikih podjetjih ter
  • velikih podjetjih.

Pogoji za sodelovanje:

Vrednost razpisa: Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013:

  • kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
  • kategorija RNP 2013  v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija

Rok: Roki za prispetje prijav:

  • 25. 11. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
  • 6. 12. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
  • 16. 12. 2013, do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

morebitna druga odpiranja si bodo sledila v roku 7 delovnih dni, do porabe sredstev.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj