Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

29. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 25. 10. 2013, Stran: 3003

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izhodiščna cena:

a) Lokacija v k.o. Teharje in k.o. Trnovlje

Predmet prodaje so stavbna zemljišča, v izmeri 281 m2, v izmeri 15 m2, v izmeri 117 m2, v izmeri 443 m2, v izmeri 1 m2, v izmeri 305 m2 in v izmeri 8 m2. Izhodiščna cena zemljišča znaša 60,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.170 m2 70.200,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

b) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 – dvoriščni del

Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz dvorišča. Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 47,55 m2 35.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

c) Lokacija v k.o. Celje, Kersnikova 1 – Vila Sonja

Predmet prodaje je poslovna stavba v skupni izmeri 563,50 m2. Izhodiščna cena znaša za celotno nepremičnino 310.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

d) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka ulica 2 – kletni prostori

Predmet prodaje je celotna kletna etaža skupne površine 269,13 m2. Poslovni prostori se lahko prodajo kot celota ali po delih. Izhodiščna cena zemljišča znaša 650,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 269,13 m2 175.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

e) Lokacija v k.o. Celje, Prešernova ulica 27 – 2. nadstropje

Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 411,64 m2. Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 411,64 m2 360.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

f) Lokacija v k.o. Ostrožno, dvorec Lanovž

Predmet prodaje so nepremičnine: travnik v izmeri 6649 m2, stan. stavba v izmeri 410 m2, stan. stavba (v naravi porušeno) v izmeri 205 m2 in stan. stavba (v naravi porušeno) v izmeri 23 m2. Zemljišče in objekt se prodaja kot celota. Izklicna cena nepremičnine znaša skupaj za celoto 400.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega plača kupec.

Več

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 12. 11. 2013, do 10. ure.

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo.

Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, Kontaktna oseba (pod tč. a)) je Aleksandra Rezar, Tel: (03) 426-56-41 ter od tč. b) do f) Tina Rosina Košir, Tel: (03) 426-56-68 in Janko Trobiš, Tel: (03) 426-57-64.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje: www.celje.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj