Javni razpis PETROLURE/2013/R3 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Javni razpis PETROLURE/2013/R3 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

29. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 25. 10. 2013, Stran: 2977

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U1);
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U2);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nadaljevanju: ukrep U3);
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U4);
 • izvedba energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep U5);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep U6);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U7);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U8);
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju: ukrep U9).

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte znaša 119.791,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od 28. 10. 2013 dalje in najkasneje do 15. 11. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja, oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj