Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

29. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 25. 10. 2013, Stran: 2925

Predmet razpisa: Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (RGS) in zagotovitev sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so namenjena vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska.

Cilj razpisa je izbrati izvajalce RGS na območju Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Rok: Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2013, do 14. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj