Brezplačna informativno-promocijska delavnica - »Kaj mora podjetnik vedeti o varstvu in zdravju pri delu ter o kadrovsko pravnih zadevah?«, Slovenj Gradec

Brezplačna informativno-promocijska delavnica - »Kaj mora podjetnik vedeti o varstvu in zdravju pri delu ter o kadrovsko pravnih zadevah?«, Slovenj Gradec

22. 10. 2013

Datum: 29. oktober 2013, od 16.30 do 19.00 ure

Kraj: v prostorih Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 23 v Slovenj Gradcu

Podjetniški center Slovenj Gradec v sodelovanju s podjetjem PREVENTIVA d.o.o. vabi podjetnike in predstavnike podjetij (0-3 let) na brezplačno informativno-promocijsko delavnico z naslovom: »Kaj mora podjetnik vedeti o varstvu in zdravju pri delu ter o kadrovsko pravnih zadevah?«, ki bo potekala v torek, 29. oktobra 2013, od 16.30 do 19.00 ure v prostorih Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 23 v Slovenj Gradcu.

Namen delavnice je seznaniti podjetnike  z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati na področju varnosti in zdravja pri delu ob ustanovitvi s.p. ali gospodarske družbe, z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati na področju varstva pred požari ob ustanovitvi s.p. ali gospodarske družbe, z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati na področju kadrovsko pravnih zadev ob ustanovitvi s.p. ali gospodarske družbe in predstavitev vsebine osnovnih dokumentov na omenjenih področjih.

Teme in program delavnice:

1. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

temeljne dolžnosti delodajalca s področja varnosti in zdravja pri delu, pooblaščena oseba za varnost in zdravje pri delu in izbrani zdravnik, ureditev delovnih in pomožnih prostorov, delovna oprema (stara delovna oprema, nova delovna oprema, pregled pred zagonom, uporaba delovne opreme, navodila za delo), osebna varovalna oprema (nabava, lastnosti, uporaba, usposabljanje za uporabo), osnovne evidence (zdravniški pregledi, usposabljanje, pregledi in preizkusi delovne opreme, delovne nezgode, ekološke meritve), nevarne kemikalije (nabava, varnostni list, shranjevanje, ravnanje, označevanje, OVO, evidence), usposabljanje za varno delo, delovne nezgode (kaj je nezgoda, prijava nezgode, odgovornost delodajalca), izjava o varnosti z oceno tveganja (namen, vsebina), alkohol in zakonsko prepovedane droge na delovnem mestu, vodenje in organiziranje dela, promocija zdravja na delovnem mestu (kaj je promocija, kako se je lotiti, vloga delodajalca), obveščanje zaposlenih, prva pomoč.

2. VARSTVO PRED POŽARI

temeljne dolžnosti delodajalca s področja varstva pred požari, požarni red (namen in vsebina), evakuacijski in požarni načrt (namen in vsebina), ocena požarne ogroženosti (namen in vsebina), gasilno tehnična sredstva (gasilniki, hidranti, pregledi), usposabljanje za varstvo pred požari, vaja evakuacije.

3. KADROVSKO PRAVNE ZADEVE

zaposlitev (novih sodelavcev): ureditev obveznih dokumentov, personalnih map, … prijava na ZZZS, pogodba o zaposlitvi, evidence na področju dela in socialne varnosti (ki jih je vsak delodajalec dolžan voditi na podlagi Zakona o evidencah), pravilniki in drugi akti, ki jih mora/lahko sprejme podjetnik, inšpekcijski pregledi (dokumentacija, ki jo moramo pokazati in imeti urejeno ob obisku inšpektorja), vprašanja v zvezi z delovno zakonodajo.

Na delavnici bodo zainteresiranim predstavljeni tudi različni ukrepi in instrumenti za spodbujanje razvoja podjetništva na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Izvajalca: Benjamin Kocjančič in Mateja Merkač, PREVENTIVA d.o.o.

Prijave: Pisne prijave sprejemajo po e-pošti: info@podjetniskicenter-sg.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na telefonski številki: (02) 88 42 927.

Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru VEM točk na lokalni ravni.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj