Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

22. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 18. 10. 2013, Stran: 2886

 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu: Mestni trg 15 v Ljubljani, v pritličju, prvem in drugem nadstropju stavbe, v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe, v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah, v skupni izmeri 758,10 m2. Vsi prostori so prazni. Izklicna cena znaša 1.800.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu: Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje), gostinska dejavnost. Izklicna cena znaša 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a v Ljubljani, v pritličju stavbe, v izmeri 38,00 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so sanitarije v izmeri 4,50 m2. Izklicna cena znaša 38.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a v Ljubljani, v kleti stavbe, v izmeri 40,40 m2. Izklicna cena znaša 41.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Veselova ulica 13 v Ljubljani, v kleti stavbe, v izmeri 33,20 m2. Izklicna cena znaša 28.220,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Koseškega 1a v Ljubljani, v pritličju, v izmeri 32,84 m2. Izklicna cena znaša 49.260,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti na naslovu: Beethovnova 9 v Ljubljani, v izmeri 34,90 m2. Izklicna cena znaša 31.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 5. 11. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostori na naslovu: Mestni trg 15, ob 11. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Vodnikova 13, ob 11.30,
 • poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a, ob 12. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a, ob 12.30,
 • poslovni prostor na naslovu: Veselova ulica 13, ob 13. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Koseškega 1a, ob 14. uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Beethovnova ulica 9, ob 14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen dne 24. 10. 2013, in sicer:

 • Mestni trg, 15, ob 10. uri,
 • Beethovnova ulica 9, ob 10.30,
 • Veselova ulica 13, ob 11. uri.

Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj