Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

22. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 18. 10. 2013, Stran: 2864

Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

a) Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,

b) Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter

c) Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 190.000 EUR.

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o. Ljubljana

Rok: Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 8. 11. 2013 do 14. ure. Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sofinancerja: www.elektro-energija.si (v rubriki Razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj