Obveznega pobota terjatev ne bo

Obveznega pobota terjatev ne bo

11. 05. 2010

Objavljeno: Finance, 10.5.2010, www.finance.si, Avtor: Lojze Javornik

Za obvezne pobote bi morali preurediti plačilni promet, pravijo na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Aleš Zalar

Na ministrstvu za pravosodje ne razmišljajo, da bi uzakonili obvezni večstranski pobot terjatev. Po njihovi oceni to ni mogoče brez sprememb v plačilnem prometu.

Vprašanje smo postavili, ker se ob sedanji plačilni nedisciplini številni zavzemajo, da naj bi država uzakonila obvezni večstranski pobot, kot ga je še v nekdanji Jugoslaviji izvajala takratna služba družbenega knjigovodstva. To je tudi ena od 93 zahtev slovenske obrti in podjetništva. Obrtno-podjetniška zbornica (OZS) predlaga obvezno prijavo zapadlih neplačanih računov v sistem multipobotov na spletnem portalu AJPES. Menijo, da bi to koristilo zlasti manjšim podjetjem.

Poboti kot tržna storitev

Ministrstvo za pravosodje nam je pojasnilo, da pripravljajo več ukrepov za izboljšanje plačilne discipline v okviru novel zakonov o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in o izvršbi, vendar med njimi ni uvedbe obveznega večstranskega pobota. Institut pobotanja (kompenzacije) je po njihovem mnenju ustrezno urejen v obligacijskem zakoniku kot ena od oblik prenehanja obveznosti. Kot tržno storitev pa večstranske pobote izvaja AJPES.

Ovira v plačilnem prometu

Toda po mnenju OZS bi lahko pobotali precej več zapadlih terjatev, če bi bilo prijavljanje neplačanih računov v sistem pobotov obvezno. Na ministrstvu za pravosodje pa pojasnjujejo, da bi bilo mogoče obveznost večstranskih pobotov predpisati z zakonom samo, če bi plačilni promet opravljala ena organizacija, tako kot ga je nekdanja služba družbenega knjigovodstva. Skratka, za sprejetje takega predpisa bi morali poleg obligacijskega zakona proučiti tudi predpise o plačilnem prometu. Na ministrstvu za finance so nam povedali, da se z vprašanjem obveznega pobota terjatev ne ukvarjajo.

Številke

Zradirati želijo za 800 milijonov evrov dolgov

Za obvezne pobote se zavzema tudi AJPES: po njihovih podatkih je bilo pri prostovoljnih večstranskih pobotih v prvih mesecih letos prijavljenih povprečno 91 milijonov evrov terjatev, pobotali pa so 12,9 odstotka prijavljenih obveznosti. Prepričani so, da bi uspešnost povečali, če bi bili poboti obvezni. Po njihovi oceni bi dosegli vsaj 20- odstotno uspešnost, kar pomeni, da bi ob skupno 4,2 milijarde evrov zapadlih obveznosti pobotali okrog 800 milijonov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj