Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov - Občina Tržič

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov - Občina Tržič

11. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 7.5.2010, Stran: 1063

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina – del stavbe, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju pri podvložku št. 924/1, k.o. Tržič, z identifikacijsko št. 64.E – poslovni lokal št. 6 v kleti 1, SZ s kletno shrambo št. 60 v kleti 2, ki se nahaja v stavbi št. 788, na naslovu Cankarjeva 1, Tržič (v nadaljevanju; poslovni prostor), skupaj, v izmeri 73,92 m2. Poslovni prostor je oddan v najem do 4. 9. 2014.

Izhodiščna cena je 54.900,00 EUR.

Cena je navedena brez davščin, ki jih plača kupec. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

Nepremičnini se prodajata po načelu »videno-kupljeno«.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU.

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Razpisnik: Občina Tržič

Rok: Rok za oddajo ponudb je 27.5.2010 do 10. ure.

Ponudniki so dolžni do 27.5.2010 do 10. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene.

Dodatne informacije: Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Mateju Nagliču, Tel: (04) 597-15-31.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010037.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj