Posojila iz posojilnega sklada SID banke

Posojila iz posojilnega sklada SID banke

08. 10. 2013

Vir in informacije: Finance, 3. 10. 2013, www.finance.si, Avtor: Sanja Polanec, Tiko Pro

SID banka bo v okviru ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij oblikovala posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov.

Sklad bo napolnila s povratnimi sredstvi (380 milijonov evrov), ki jih je pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu in pri Evropski investicijski banki, preostalih 120 milijonov evrov pa z zadolžitvijo pri državi.

Posojila bodo namenjena financiranju obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost posojil iz posojilnega sklada bodo poleg ročnosti in dostopnosti tudi obrestne mere, ki bodo nižje od tržnih, zato bodo imela ta posojila status državne pomoči oziroma pomoči »de minimis«. To pomeni, da prejemnik sredstev v zadnjih treh proračunskih letih ne sme prejeti več kot 200 tisoč evrov pomoči po pravilu »de minimis«, subjekti iz cestnoprometnega sektorja pa ne več kot 100 tisoč evrov. Po podatkih SID banke bodo posojila podjetjem predvidoma na voljo že oktobra.

Drugi programi

V okviru posojilnega sklada SID banka pripravlja štiri programe:

  • razvojno-spodbujevalni program za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednjih podjetij (MSP) 2013-2014, znesek posameznega posojila bo lahko znašal od 30 tisoč do 100 tisoč evrov;
  • razvojno-spodbujevalni program za financiranje poslovanja malih in srednjih podjetij (MSP) 2013-2014, znesek posameznega posojila bo lahko znašal od 100 tisoč do milijon evrov;
  • razvojno-spodbujevalni program za financiranje naložb in zaposlovanja MSP 2013-2014, znesek posameznega posojila bo lahko znašal od 100 tisoč do pet milijonov evrov;
  • razvojno-spodbujevalni program za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP 2013-2014, znesek posameznega posojila bo lahko znašal od 100 tisoč do deset milijonov evrov.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v Sloveniji. Vlaganja v raziskave in razvoj lahko v prihodnjih programskih obdobjih umestimo med prednostna področja, saj vnašanje novosti in inovacij v podjetja pomeni pomembno konkurenčno prednost in uveljavljanje položaja na trgu. Proizvodnja in razvoj novih izdelkov ali procesov pa vplivata tudi na nove zaposlitve v podjetjih, kar je ena izmed prioritet večine razpisov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj