2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

08. 10. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 4. 10. 2013, Stran: 2740

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v prvo stopnjo predelave lesa in sicer naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme, za načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine.

Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa je objavljen na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji na ta javni razpis so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 6.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je objavljen od 4. 10. 2013 do vključno 27. 11. 2013, do 24. ure.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 4. 11. 2013 do vključno 27. 11. 2013, do 24. ure.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in petek od 8.00 do 14.30 ure, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj