Javno zbiranje ponudb za najem dveh poslovnih prostorov - Maribor

Javno zbiranje ponudb za najem dveh poslovnih prostorov - Maribor

02. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 30.10.2009, Stran: 2746

Predmet razpisa:

1. Najem neopremljenega klimatiziranega poslovnega prostora v IV. nadstropju stavbe Grajski trg 1, Maribor, z vzpostavljeno računalniško mrežo, ki obsega 4 pisarne, sejno sobo, priročno kuhinjo in sanitarne prostore ločene za moške in ženske, v skupni izmeri 148,92 m2. Sejna soba (48,03 m2), priročna kuhinja (2,07 m2) in sanitarni prostori (7,95 m2) se oddajajo v souporabo skupaj z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor.

Poslovni prostor je bil v celoti obnovljen leta 2009.

2. Najem neopremljenega poslovnega prostora št 1 (prej št. 4), ki se nahaja v kleti stavbe Nasipna ulica 61, Maribor, v izmeri 25,89 m2. Poslovni prostor je v slabem, vlažnem stanju, kjer je glede na stanje prostora možno uporabiti za skladiščne namene (za blago, ki je odporno na vlago).

Trajanje najemnega razmerja: najemno razmerje se bo sklenilo za določen čas 3 leta, šteto od dneva sklenitve najemne pogodbe, z možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena za najem poslovnega prostora (s souporabo posameznih prostorov) navedenega v I. poglavju pod točko 1., znaša bruto 960 EUR mesečno.

Izklicna cena za najem poslovnega prostora navedenega v I. poglavju pod točko 2., znaša bruto 78 EUR mesečno.

Izklicni ceni za najem poslovnih prostorov, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, sta določeni na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj izklicna cena, je javno zbiranje ponudb neuspešno.

Najemnik lahko v poslovnem prostoru navedenem v I. poglavju pod točko 1. opravlja le mirno pisarniško dejavnost;

Najemnik je zraven najemnine dolžan plačati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in stroške uporabe stavbnega zemljišča, in sicer tako kot je določeno v vzorcu najemne pogodbe (vzorec najemne pogodbe je objavljen na spletnem naslovu: http://www.jmss-mb.si/).

Merilo za izbor: Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena (vrednost mesečne najemnine).

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno za posamezen poslovni prostor.

Razpisnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Rok: Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 16.11.2009.

Dodatne informacije: Ogled poslovnega prostora je mogoč po predhodnem dogovoru z Antauer Andrejem, Tel: (02) 250-63-10 ali (02) 250-63-27.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009086.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj