Vlada s 338 ukrepi v izboljšanje poslovnega okolja

Vlada s 338 ukrepi v izboljšanje poslovnega okolja

24. 09. 2013

Vir in informacije: STA, 22. 9. 2013, www.sta.si

V enotnem dokumentu zbrani vsi doslej predlagani ukrepi za dvig konkurenčnosti gospodarstva

Vlada bo predvidoma v četrtek, 26. septembra 2013 obravnavala predlog Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Dokument smiselno združuje predloge ukrepov več doslej sprejetih projektov in programov, s katerimi želi vlada doseči boljše poslovno okolje in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Celoten nabor ukrepov

Vlada je pripravo enotnega dokumenta z ukrepi po področjih naročila ministrstvoma za notranje zadeve ter za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dokument zajema skupno 338 ukrepov, ki so smiselno združeni po 16 področjih, prinaša pa tudi ustanovitev stalne medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja ukrepov, ki bo vladi o tem poročala dvakrat letno.

Enotni dokument je pripravljen z namenom doseganja večjih sinergijskih učinkov ukrepov, ki so tudi podlaga za oblikovanje usmeritev in programov vlade. Pripravljen je tudi z namenom izogibanja poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in posledično veliko večjim vplivom na realizacijo, je pojasnjeno v dokumentu, ki se bo po predvidevanjih dopolnjeval dvakrat letno.

Enotni dokument bo tako nadomestil posamezne dokumente, kot so Agenda 46+, Agenda malega gospodarstva, Zahteve slovenske obrti, Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja, Ovire za tuje neposredne investicije, Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 odstotkov, Pobude Trgovinske zbornice Slovenije, Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva - 2012 in Obvladovanje sive ekonomije v RS.

Posamezni dokumenti, ki tvorijo enotni dokument, imajo svoje temelje oziroma zaveze tudi v Nacionalnem reformnem programu za leti 2013 in 2014, ki je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, usmerjenih v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020.

V enotnem dokumentu je glede na pristojnost resorjev največ ukrepov za izvedbo predvidenih v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (57 ukrepov), sledita ministrstvo za kmetijstvo in okolje (53) in ministrstvo za finance (48). Ukrepi so konkretno opredeljeni, zapisane so zaveze in predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.

Vlada ob sprejemu enotnega dokumenta ustanavlja tudi stalno medresorsko delovno skupino za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Hkrati bo minister, pristojen za notranje zadeve, po predlogu dokumenta ukinil stalno medresorsko delovno skupino za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, ki jo je v letu 2012 ustanovil minister, pristojen za pravosodje in javno upravo.

Novoustanovljeno delovno skupino bo koordiniral kabinet predsednice vlade in generalni sekretariat vlade, vodila pa jo bosta ministra, pristojna za notranje zadeve ter gospodarstvo. Glavna naloga delovne skupine bo udejanjenje ukrepov in zavez s področja izboljšanja poslovnega okolja in konkurenčnosti ter redno seznanjanje vlade glede izpolnjevanja ciljev.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj