Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnega prostora lokala »Bar vreme« v najem z javnim zbiranjem ponudb - Vremski Britof

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnega prostora lokala »Bar vreme« v najem z javnim zbiranjem ponudb - Vremski Britof

24. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 78, Datum: 20. 9. 2013, Stran: 2627

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor: Lokal »Bar vreme«, na naslovu: Famlje 3, Vremski Britof, prostor, v skupni izmeri 59,38 m2 poslovne površine.

Prostor, ki je predmet tega razpisa, obsega pokrito zaprto teraso, prostor s točilnim pultom, pomožnim prostorom za osebje, WC in klet.

Prostori so namenjeni profitni dejavnosti (trgovine, frizerski salon, lokali vseh vrst in ostalo, fitnesi in ostalo).

Izklicna mesečna najemnina znaša neto 165,85 €, za mesec september 2013.

Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe.

Razpisnik: Krajevna skupnost Vreme

Rok: Rok za oddajo ponudb je v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.

Ponudnik mora v roku za oddajo ponudb vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki pa lahko dobijo dodatne informacije po e-pošti: obcina@divaca.si oziroma po telefonu, vsak delovnik med 8. in 14. uro, na GSM številko: 041/826-922 (Dušan Škrlj) ali 031/817-676 (Mirjam Frankovič Franetič).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj