Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama - Grad Jama

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama - Grad Jama

17. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 9. 2013, Stran: 2592

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so premičnine in nepremičnine, ki sodijo v kompleks kulturnega spomenika Predjama – Grad Jama (EŠD 569), in sicer:

 1. travnik, v izmeri 5038 m2,
 2. travnik, v izmeri 586 m2,
 3. zelenica, v izmeri 2740,00 m2,
 4. poslovna stavba, v izmeri 486,00 m2, (stavba na naslovu: Predjama št. 1, Predjama), ki v naravi predstavlja grad,
 5. dvorišče, v izmeri 240,00 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri 207,00 m2, (stavba na naslovu: Predjama št. 14, Predjama), ki v naravi predstavlja nekdanjo grajsko kaščo,
 6. travnik, v izmeri 2385 m2,
 7. funkcionalni objekt, v izmeri 97,00 m2,
 8. funkcionalni objekt, v izmeri 133,00 m2,
 9. poslovna stavba, v izmeri 52,00 m2,
 10. poslovna stavba, v izmeri 8,00 m2,
 11. parkirišče, v izmeri 930,00 m2,
 12. pot, v izmeri 899,00 m2,
 13. gozd, v izmeri 3511,00 m2, neplodno zemljišče, v izmeri 1842,00 m2 in neplodno zemljišče, v izmeri 3158,00 m2, vse katastrska občina Bukovje.

Izhodiščna letna najemnina znaša najmanj 30 % ustvarjenega letnega prihodka od vstopnin za ogled in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo predmeta najema, vendar ne manj kot 150.000 EUR letno.

Več

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na pošti priporočeno oddane ali v času uradnih ur predane v vložišču ministrstva do vključno 7. 10. 2013.

Ponudniki morajo najpozneje do 7. 10. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom dobite v Službi za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem pri Miranu Zupanu, Tel: (01) 369-59-28, e-pošta: miro.zupan@gov.si, oziroma osebno na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj