Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

17. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 9. 2013, Stran: 2586

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

 1. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori, z oznako P01, v skupni izmeri 169,84 m2, v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 345.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 2. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori, z oznako P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 180.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 3. Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori, z oznako P03, v skupni izmeri 37,77 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 62.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 4. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu: Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani (gostinska dejavnost). Izklicna cena znaša 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet prodaje je poslovni prostor, z oznako 13, v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani, v skupni izmeri 22,15 m2. Izklicna cena znaša 31.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Štefanova 9 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 80.865,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 7. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a v Ljubljani, z oznako P01, v pritličju stavbe, v izmeri 38,00 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so sanitarije v izmeri 4,50 m2. Izklicna cena znaša 38.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 8. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Rožičeva 1a v Ljubljani v kleti stavbe, v izmeri 40,40 m2. Posebni skupni del stavbe so sanitarije v izmeri 4,50 m2. Izklicna cena znaša 41.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 9. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu: Lepi pot 6 v Ljubljani v skupni izmeri 329,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 4-je poslovni prostori. Izklicna cena znaša 253.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 10. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu: Mestni trg 15 v Ljubljani v pritličju, prvem in drugem nadstropju stavbe, v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe, v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah, v skupni izmeri 758,10 m2. Izklicna cena znaša 1.800.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 1. 10. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostor št. P01, na naslovu Gosposka 4, ob 11. uri,
 • poslovni prostor št. P02 in P04, na naslovu Gosposka 4, ob 11.20,
 • poslovni prostor št. P03, na naslovu Gosposka 4, ob 11.40,
 • poslovni prostor št. P01, na naslovu Vodnikova 13, ob 12. uri,
 • poslovni prostor št. 13, na naslovu Nove Fužine 45, ob 12.20,
 • poslovni prostor C in B, na naslovu Štefanova 9, ob 12,40,
 • poslovni prostor št. P01, na naslovu Rožičeva 1a, ob 13. uri,
 • poslovni prostor št. K01, na naslovu Rožičeva 1a, ob 13.20,
 • poslovni prostori, na naslovu Lepi pot 6, ob 13.40,
 • poslovni prostori, na naslovu Mestni trg 15, ob 14. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@Ljubljana.si.

Ogled nepremičnin bo dne 19. 9. 2013, in sicer:

 • poslovni prostori na lokaciji Lepi pot 6, med 9. in 9.15,
 • poslovni prostori na lokaciji Gosposka 4, med 9.45 in 10. uro,
 • poslovni prostori na lokaciji Mestni trg 15, med 10.15 in 10.30,
 • poslovni prostori na lokaciji Štefanova 9, med 10.45 in 12. uro.

Ogled nepremičnin na lokaciji Vodnikova 13, Nove Fužine 45, Rožičeva 1a je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj