Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

17. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 9. 2013, Stran: 2563

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (raziskovalcev) v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (RR skupine) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov z novo RR skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa vzpostavitve RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, je vzpostavljena nova RR skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (evidenca RO) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (razvojna strategija) in programa razvoja RR skupine.

Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini:

  • A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij;
  • A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacij v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini;
  • A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine;
  • A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije;
  • A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 9.700.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 11. 10. 2013.

Dodatne informacije: Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta mag. Marta Slokar, Tel: (01) 400-31-27 in Simona Cetin, Tel: (01) 400-33-37, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte: KROP13.mgrt@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si (javni razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj