Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

10. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 6. 9. 2013, Stran: 2551

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslovu: Ulica stare pravde 2, površine 486,40 m2 za storitveno dejavnost.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2013 znaša 5,00 EUR/m2, kar znaša 2.432,00 EUR/mesec.

Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

Več

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 21. 9. 2013.

Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov in sicer v torek, 10. 9. 2013, ob 9.00 uri na naslovu: Ulica stare pravde 2.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj