Javni razpis E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Javni razpis E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

10. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 6. 9. 2013, Stran: 2527

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J);
  • programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
  • programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).

Pogoji za sodelovanje: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo:

  • občine,
  • podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000,00 EUR.

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 29. 11. 2013, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo preko e-maila: marko.basa@e3.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se lahko naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov E 3, d.o.o., Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: marko.basa@e3.si, do objave zaključka javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.e3.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj