Kako in kje preveriti poslovnega partnerja?

Kako in kje preveriti poslovnega partnerja?

23. 04. 2010

Vir in informacije: Finance, 20.4.2010, www.finance.si, Avtor: Borut Pust

S programi on-line bonitetnih hiš je mogoče slediti plačilni disciplini poslovnih partnerjev, preveriti, ali jih kdo toži in ali ti tožijo koga, oceniti menedžerske sposobnosti vodilnih v podjetju, preveriti, ali ima partner blokiran račun in kako posluje

Najhitrejšo sliko o podjetju, s katerim že poslujemo ali poslovati šele nameravamo, dobimo, če pogledamo izračun njegove splošne bonitetne ocene, ki vse te dejavnike upošteva. Javno dostopnih (in pogosto brezplačnih) baz podatkov o podjetjih je danes sicer veliko (objavljajo jih Banka Slovenije, sodišča, Surs, poslovni tisk in drugi viri), a da je iskanje po njih pogosto tudi zelo zamudno.

Ne omogočajo vpogleda v zgodovino podjetij in podatki se med seboj ne povezujejo. Zaradi nekonsistentnosti podatkov uporabnik ne dobi relevantne slike o določenem podjetju. Zato se priporoča standardna programska orodja za preverjanje bonitet, ki so hitra in učinkovita.

Katere informacije preveriti

In katere informacije o poslovnem partnerju je treba preverjati, da sploh vemo, s kom poslujemo? Eden od pomembnejših bonitetnih kazalcev je zagotovo plačilni indeks, ki ponazarja koliko partner zamuja pri plačevanju računov. Nadalje ni odveč vedeti, ali našega partnerja zaradi neplačil že kdo toži in ali ta toži koga drugega. Če so tožbeni zneski visoki, je tudi večja verjetnost, da bo partner zašel v likvidnostne težave. Enako je, če ima partner blokiran svoj račun, saj v tem primeru ne more izplačati morebitnih dogovorjenih zneskov in postavlja se tehtno vprašanje, kdaj in ali jih bo sploh lahko izplačal.

Analizirajte tudi, kdo vodi podjetje, saj je uspešnost podjetja v močni korelaciji z menedžerskimi sposobnostmi oseb, ki ga vodijo. Ne gre zanemarjati tudi letne bilance, a se je hkrati treba zavedati, da gre le za posnetek stanja na zadnji dan preteklega leta. Zato je analizam bilanc treba dodati analize gibanje likvidnosti, zadolženosti, donosnosti ter prihodkov in dobička, poleg teh pa tudi primerjavo s konkurenčnimi podjetji in povprečji v celotni panogi.

Zunanji svetovalci niso poceni, so pa potrebni

Če gre za večje posle priporočajo, da si podjetnik najame svetovalce. Za manjše vsakodnevne posle zadostujejo že standardna ali napredna programska orodja. Pri tem je pomembno, da so ta orodja uporabnikom domača in da z njimi hitro lahko ocenijo tveganje poslovanja z določenim partnerjem brez najemanja dodatnih svetovalcev. Mala podjetja in podjetniki so v sedanjih razmerah občutljivi na vse dodatne stroške, zunanje svetovanje pa je pogosto draga storitev.

In kam se obrniti, da bodo bonitetne informacije dovolj strokovne in kredibilne? Obdelovanje podatkov za potrebe bonitetnih ocen morajo voditi strokovnjaki, in sicer na objektiven, transparenten in neodvisen način. Pomembno je tudi, da imajo izkušnje. Kakovost bonitetnih ocen je odvisna od globine in širine podatkov, ki jih posamezna bonitetna hiša zajema v svojih izračunih. Pri njih se baze osvežujejo vsak dan na podlagi novo pridobljenih podatkov o blokadah računov, povprečnih zamudah pri plačevanju, tožbah, stečajih, likvidacijah in prisilnih poravnavah ter drugih izbrisih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj