Vlada v spremembe dveh zakonov za pomoč gospodarstvu

Vlada v spremembe dveh zakonov za pomoč gospodarstvu

03. 09. 2013

Objavljeno: STA, 1. 9. 2013, www.sta.si

Ker so postopki registracije podjetij v Sloveniji počasni, se vlada boji nadaljnjega padca Slovenije na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Zato je pripravila spremembe zakona o gospodarskih družbah, s katerimi bi se ti postopki pospešili. Predlaga tudi razširitev kroga upravičencev sredstev do razvojnih spodbud za podjetništvo in inovativnost.

Z novelo zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi jo vlada sprejela na eni prihodnjih sej, DZ pa sprejel po nujnem postopku, se bo pospešilo postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter bolj učinkovito omejilo ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb.

V ta namen se bo zožil nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev podjetja, je razvidno iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Medtem ko osebe, ki so bile zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojene na zaporno kazen, že zdaj v Sloveniji ne morejo ustanoviti podjetja ali pridobiti poslovnega deleža, se bo po novem omejitev razširila še na kazniva dejanja zoper pravni promet, premoženje, okolje ter prostor in naravne dobrine.

Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe.

Podjetja prav tako ne bodo mogle ustanoviti osebe, ki so javno objavljene na seznamu davčnih dolžnikov ali imajo v takem dolžniku več kot 25-lastniški delež.

S spremembami zakona o gospodarskih družbah želi vlada med drugim tudi preprečiti zlorabe, do katerih je prihajalo z vpisom podjetja na naslovu, katerega lastnik za to ni dal dovoljenja oz. s tem sploh ni seznanjen.

Podjetja pa si lahko koristi obetajo tudi od sprememb zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Vlada namreč predlaga, da se razširi krog potencialnih upravičencev do razvojnih spodbud na področju podjetništva in inovativnosti.

Z novelo zakona se tako odpravlja omejitev dodeljevanja razvojnih spodbud izključno gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, pač pa bodo lahko na razpisih za državna sredstva po novem konkurirali tudi zadruge, zavodi ali fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.

Vlada to pojasnjuje s španskim modelom, po katerem delavci rešujejo zdrava jedra podjetij, ki bi v nasprotnem primeru propadla, s čimer bi se posledično povečevala stopnja brezposelnosti, kar bi imelo dodaten negativni vpliv na slabo stanje v gospodarstvu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj