IV. javni razpis za UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

IV. javni razpis za UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

03. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 30. 8. 2013, Stran: 2423

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.

Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Za namen izvajanja ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev se kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije.

vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 10.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je objavljen od 30. 8. 2013 do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 25. 9. 2013 do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS - INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopne na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj