Koledar poročanja v septembru 2013

Koledar poročanja v septembru 2013

27. 08. 2013

Objavljeno: www.racunovodja.com, 26. 8. 2013

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v septembru ne smete zamuditi

Do 10. 9.

 • plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2013
 • plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2013
 • napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2013

Do 13. 9.

 • intrastat – statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2013

Do 15. 9.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu avgustu 2013

Do 16. 9.

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za avgust 2013

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za avgust 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2013

Do 20. 9.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2013
 • Obrazec DDV-O za avgust za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2013 (op. plačilo DDV je 30. 9. )

Do 27. 9.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. Avgusta

Do 30. 9.

 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2013
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2013
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2013
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2013
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj