Popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II

27. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 23. 8. 2013, Stran: 2389

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63 dne 26. 7. 2013 (št. objave: Ob-3262/13):

1. V točki 8. javnega razpisa: Postopek izbora prijaviteljev se črta naslednji odstavek:

»Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.«.

2. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj