Ponovna javna dražba poslovnih prostorov - Tolmin

Ponovna javna dražba poslovnih prostorov - Tolmin

20. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 16. 8. 2013, Stran: 2358

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v 1., 2. in 3. etaži stavbe na naslovu: Trg maršala Tita 11, Tolmin, v skupni izmeri 614,08 m2 in poslovni prostor v 1., 2. in 3. etaži stavbe na naslovu: Trg maršala Tita 11, Tolmin, v skupni izmeri 447,67 m2.

Izklicna cena za nepremičnini znaša 506.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Javna dražba: Javna dražba bo dne 4. 9. 2013, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Dražitelji morajo najkasneje do 3. 9. 2013, do 12. ure, plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Jasmini Strgaršek, Tel: (01) 428-44-52, e-naslov: jasmina.strgarsek@gov.si ali pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Dušanom Štokom, Tel: 041/300-048.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj