Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015

20. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 16. 8. 2013, Stran: 2340

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo (oznaka: DOLB 3).

  1. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11, z dne 1. 7. 2011, se podaljša do izvedbe devetega odpiranja v novembru 2013.
  2. Vloge za deveto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2013, na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
  3. Deveto odpiranje vlog se bo pričelo v petek, 15. 11. 2013.
  4. V javnem razpisu DOLB 3 se zamenja Ministrstvo za gospodarstvo (oznaka: MG) z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (oznaka: MZIP).
  5. V javnem razpisu DOLB 3 se zamenja naslov Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, z Langusovo ulico 4, 1535 Ljubljana.
  6. Vloge morajo biti oddane in označene na način, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva tudi na spletni strani: www.mzip.gov.si).
  7. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj