Popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II

13. 08. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 9. 8. 2013, Stran: 2299

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljevanja projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63, dne 26. 7. 2013 (št. objave: Ob-3262/13):

1. V točki 3. javnega razpisa: Upravičeni prijavitelji in pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se popravi oziroma dopolni 2. točka, ki določa enega izmed pogojev, katerega morajo izpolnjevati projektni partnerji, in sicer tako, da se glasi:

»2. projektni partner je lahko:

a) organizacija delodajalcev, ki je članica Ekonomsko-socialnega sveta oziroma je podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta ali njihov član z ustreznim dokazilom o članstvu,

b) reprezentativna zveza ali konfederacija sindikatov za območje države ali njihov član z ustreznim dokazilom o članstvu in

c) podjetje.

(dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev)«.

2. V točki 8. javnega razpisa: Postopek izbora prijaviteljev se popravi datum odpiranja vlog tako, da se glasi:

»Odpiranje vlog bo potekalo dne 28. 8. 2013, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno.«.

3. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj